۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

شکوفه


خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست

۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

ماه نیمروزی


می به می پرستان آر، باده سوی مستان آر
خیز و در شبستان آر ماه نیمروزی را

آدمک


آدمک آخر دنیاست بخند
آدمک مرگ همین جاست بخند
دست خطی که تو را عاشق کرد
شوخیه کاغذی ماست بخند
آدمک خر نشوی گریه کنی
کل دنیا سراب است بخند
آن خدایی که بزرگش خواندی
بخدا مثل تو تنهاست بخند

۱۳۸۸ دی ۱۷, پنجشنبه

Santa Cruz Portuguese Church, Montreal


کلیسای پرتغالی ها (سانتا کروز) در مونترال.

۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

پلکان۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه